[Review] Top 15 đam mỹ bạn thích nhất

Vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi nên bạn sẽ làm list 15 đam mỹ bạn yêu thích nhất (đương nhiên là chỉ tính đến hiện tại, tương lai biết đâu được) và sau đó từ từ post review cụ thể lên + chấm điểm cá nhân theo các tiêu chí: plot, mở đầu – kết thúc, tình tiết, nhân vật ^_^

Lưu ý:

+ Đây là top yêu thích, không phải top đam hay, xin đừng nhầm lẫn. Strongly recommended cho ai có chung gu yaoi :*
+ Các review mang đậm tính chủ quan
+ Bạn Atlibby tuy không phải người mang tính chống đối xã hội nhưng vô tình thế nào mà mấy bộ trong top của bạn đều… out khỏi top đam bên Trung (Mà bạn quen rồi lol). Thực ra nói đúng hơn, top đam bên Trung bạn chưa đọc được nhiều lắm, hoặc có những bộ đọc rất thích (như Đại ca của Priest) nhưng đợt đấy bị drop edit nên bạn lười nên cũng… drop luôn -_-;;
+ Bạn Atlibby tự nhận mình khó ở và chỉ đọc một nhóm thể loại đam, nhưng rất bất ngờ khi phát hiện top 15 này rất đa dạng về thể loại 😀

Dưới đây là danh sách:

 1. Checkmate – Hoa Khai Bổn Vô Âm
2. Sự trả thù công bằng – Điệp Chi Linh
3. Điệu valse của những kẻ cặn bã – Vương Bình Tử
4. Trùng sinh chi bản tính – Thanh Sắc Vũ Dực
5. Câu chuyện của thụ làm ca sáng công làm ca tối – Bình Quả Thụ
6. Chuyên án: Hồ sơ đặc biệt – Cuồng Tưởng Chi Đồ
7. Bất báo – Nhất Thế Hoa Thường
8. Dung quân – Công Tử Hoan Hỉ
9. Nam phụ mới thật là tuyệt sắc – Thẩm Hề Hoà
10. Hôn quân chỉ nam – Tu Thất
11. Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã
12. Câu chuyện của phúc hắc trung khuyển công và ngạo kiều nữ vương thụ – Lý Tà
13. Thành phố vô tận – Điệp Chi Linh
14. Quản lý Tieba – Vô Giải Khả Đích Kích Sát
15. Kịch bản không phải như vậy! – Tử Vũ Nguyệt Diên

2 thoughts on “[Review] Top 15 đam mỹ bạn thích nhất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s