[Update Collection] 2015/10/16

20151015_122631

  1. Artbook “Nhã” – Leila (kèm poster TSCV)
  2. Mau đưa anh tôi đi giùm cái (bản kèm 3 postcard + 1 bookmark | bản kèm 2 sticker + 1 bookmark)
  3. Sugar Code [2nd]
  4. Devil’s Honey [2nd]
Advertisements