Ngày 14 tháng 12 năm 1885 và Ciel ở lễ hiến tế

Một bài viết từ blog http://midnight-in-town.tumblr.com

Dịch: Atlibby [Sẽ update ảnh rõ hơn khi rảnh, cũng như dịch bài giả thuyết trước đó của bạn này]

Ngày 14 tháng 12 năm 1885 và Ciel ở lễ hiến tế

Bài đăng này có nhắc tới những cảnh hồi ức trong Kuroshitsuji chap 10/11, 19, 32, 62 và 101.

Vậy là, sau khi lập nên giả thuyết này, tôi bắt đầu nghĩ về cái đêm định mệnh ấy, khi Vincent và Rachel bị mưu sát còn Ciel bị bắt đi, và tôi đã hy vọng sẽ làm một bảng mốc thời gian/phân tích để cố gắng thấu hiểu được mục đích(?) của (những) kẻ sát nhân và thời điểm Ciel ở lễ hiến tế là một sự ngẫu nhiên, hay đã được sắp đặt bởi người quyết định sẽ giết cha mẹ cậu (hiển nhiên, nếu đây là điều được sắp đặt sẵn thì còn kinh khủng hơn cho cậu).

Đây có lẽ chính là bí ẩn to lớn nhất trong Kuroshitsuji bởi vì nó là cốt truyện chính: Việc báo thù của Ciel có liên hệ với tối hôm ấy và khế ước của cậu với Sebastian thì có liên hệ với việc báo thù, và đây cũng là lý do chúng ta có lẽ chưa sở hữu đủ gợi ý, nhưng dù thế, tôi vẫn cố sử dụng những chi tiết ta đang có.

Hẳn là spoiler ở khắp nơi rồi, và một lời cảm ơn đặc biệt dành cho wondrouswatchdog, người đã bàn luận về giả thuyết này với tôi (sự kiên nhẫn của cậu là tài năng đấy :3). Đồng thời, bởi vì chuyện đã phức tạp sẵn rồi, tôi sẽ loại bỏ tất cả giả thuyết về Ciel, bao gồm 2CT.

Continue reading

[Trans] Bạn có ship SebaCiel chứ?

Thấy bài này lâu rồi, nhưng hôm nay có chuyện nên mới có hứng trans 🙂

Via: 黒執事 Kuroshitsuji

V-trans: atlibby

tumblr_lx521j6Qnx1qktmjdo1_500

“Bạn có ship SebaCiel chứ?” – một câu hỏi được hỏi ẩn danh trên tumblr. Đây là một câu trả lời rất thú vị nhưng cũng phức tạp tôi đã tìm ra, và cảm thấy mọi người cũng nên đọc nó.
Source: http://into–the–abyss.tumblr.com/

Q: “Bạn có ship SebaCiel chứ?”

A: “Một câu hỏi hay, nhưng câu trả lời lại phức tạp.

Nào, để xem tôi có thể trả lời bằng ngôn từ được không. Nó quá phức tạp và to lớn đến mức ngôn từ cũng không diễn đạt nổi. Continue reading