[Update Collection] 2016/02/05

Lần update cuối cùng trước khi sang Bính Thân lol

20160204_171319

  1. Kachou Fuugetsu vol 4 (kèm limited booklet + paper vol. 4 + clear file Youmei x Hizuru + Clear file Koisuru Boukun quà Giáng sinh của Comicomi)
  2. Because it’s spring (Natsume Isaku) dj: Hana zukan
  3. [Kuroshitsuji dj] Wallow (by Aria/Shina Himetsuka)
  4. [KHR dj] Middle – Re; port [2nd]
  5. [KHR dj] Middle – Re; port 2 [2nd]
  6. Dear+ 2015/12
  7. Kachou Fuugetsu Drama CD 2 (kèm petit comic + card tặng kèm)
  8. -ZE- Fanbook [2nd] (Dùng để scan)
  9. Natsume Isaku Fanbook [2nd] (Dùng để scan)

Một số thứ đấu giá được:

+ Kachou Fuugetsu extra paper vol 1
+ Kachou Fuugetsu extra paper vol 2
+ Kachou Fuugetsu extra paper vol 1+2
+ Kachou Fuugetsu extra paper vol 3
+ Kachou Fuugetsu vol 3 comicomi papers
+ Kachou Fuugetsu Drama CD 3 card + Comicomi paper
+ Card Hitomi x Ito
+ -ZE- vol 11 extra card + paper

4 thoughts on “[Update Collection] 2016/02/05

  1. Pingback: Khoe của | atlibby

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s